laqeydanə

laqeydanə
ə.f. laqeydcəsinə, laqeydliklə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • laqeydanə — <ər. laqeyd və fars . . . anə> bax laqeydcə(sinə). Qorodovoy qış günəşinin isticə şüası altında laqeydanə xoruldayırdı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diləmək — f. Arzu etmək, istəmək. Zahid ölməkdən qabaq məqsudinə çatmaq dilər. M. Ə. S.. Sitarənin könlü daha əyləncələr diləməzdi, fikrindən də uşaqlar ilə laqeydanə oynamaq keçmirdi. Ç.. // Tələb etmək, xahiş etmək. Bir vermə, bir də dilər; Yatmağa yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • isticə — sif. 1. İsti, lazımınca isti. İsticə otaq. İsticə paltar. – İsticə lavaşım var; Hər gecəyə aşım var; Demə, dədəm yerdəsən; Ancaq əlli yaşım var. M. Ə. S.. Var isticə ölkələr; Qışda bizə xoş gələr. A. S.. Qorodovoy qış günəşinin isticə şüası… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyləncə — is. 1. Ürəyi əyləndirəcək, könlü açacaq şey, əylənmək üçün vasitə. Mehribanın yeganə əyləncəsi çocuqları idi. S. H.. Sitarənin könlü daha əyləncələr diləməzdi, fikrindən də uşaqlar ilə laqeydanə oynamaq keçmirdi. Ç.. 2. Faydasız, səmərəsiz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”